Rozmiar
Według rozmiaru
Numer części Marka Rozmiar Aplikacja Rezolucja Kompozycja Jasność Zabarwienie Zapytanie ofertowe
EPW1405BB Futaba 1.36" Wearable 128×16 OLED ,   PM-OLED Grayscale(W)  
EPF1402BA Futaba 1.36" Wearable 128×16 PM-OLED , OLED  64  
Top