Polityka prywatności

1. wykorzystanie treści witryny

Serwis zastrzega sobie prawo do interpretacji zawartości tej strony i zawartości tej strony wyłącznie do użytku osobistego. treści zawarte w informacjach o prawach autorskich i innych prawach własności należy uszanować, a kopia zostanie zachowana. jeżeli zawartość witryny bez odpowiedniego oświadczenia, nie oznacza, że ​​witryna nie ma praw, nie oznacza, że ​​witryna nie rości sobie praw, i należy przestrzegać zasady dobrej wiary i uzasadnionego interesu treści w celu zgodnego z prawem użytkowania. Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, kopiować, publicznie wyświetlać, publikować ani rozpowszechniać takich materiałów ani w inny sposób wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. zabronić jakichkolwiek z tych materiałów w innych witrynach internetowych lub innych mediach drukowanych lub w sieciowym środowisku komputerowym. treści w serwisie oraz edytować formę ochrony prawnej prawem autorskim, każde nieautoryzowane użycie może stanowić prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. jeśli nie zaakceptujesz lub złamiesz te warunki, Twoje upoważnienie do korzystania z witryny zostanie automatycznie cofnięte i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały.

2. strona internetowa służąca rozpowszechnianiu informacji

dostępność treści na tej stronie bez jakiejkolwiek gwarancji. nie gwarantuje absolutnej dokładności i kompletności. witryny w produktach, technologiach, programach, cena i przydział mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zawartość serwisu mogła wygasnąć, usa-panel.net. brak zobowiązania do ich aktualizacji. Wspomagane udostępnianie informacji może być w Twojej okolicy, ale nadal nie możesz uzyskać produktu, procesu lub usługi, możesz złożyć wniosek do kontaktów biznesowych i dystrybutora usa-panel.net.

3. zgłoszenia użytkowników

oprócz postanowień dotyczących prywatności, innych niż te, wysyłasz lub publikujesz jakiekolwiek materiały na stronie lub informacje kontaktowe (zwane dalej łącznie informacjami) będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. korzystanie z tej witryny nie może naruszać praw, przepisów i moralności publicznej, nie wysyłać ani wysyłać żadnych nielegalnych, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub innych nielegalnych materiałów. jeśli osoby posiadają treść informacyjną i wpływ istnieją dowody na ostrzeżenie lub sprzeciw wobec tej strony, możesz usunąć wiadomość lub bezterminowe zawieszenie informacji w przeglądarce internetowej, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody, brak obowiązku zamieszczenia ogłoszenia, sytuacja jest poważna, ta strona może zostać usunięta z użytkownika.

4. użytkownicy wymieniają się treściami

usa-panel.net monitoruje lub przegląda użytkownika w celu wysyłania lub publikowania wiadomości lub komunikowania się wyłącznie ze sobą nawzajem w dowolnym obszarze odpowiedzialności, w tym między innymi w pokojach rozmów, forach usa-panel.net lub innych forach użytkowników, oraz jakakolwiek wymiana content.usa-panel.net na treść jakiejkolwiek takiej wymiany nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy powodują one zniesławienie, prywatność, nieprzyzwoitość lub inne problemy.usa-panel.net zachowane po znalezieniu usunięcia uważane za obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia prawo do informacji.

5. strona do pobrania oprogramowania do użycia

jeśli pobierzesz oprogramowanie z użytkowania oprogramowania, aby spełnić warunki umowy licencyjnej oprogramowania, aby przynieść wszystkie postanowienia licencyjne oprogramowania. po przeczytaniu i zaakceptowaniu umowy licencyjnej oprogramowania przed jej postanowieniami nie można pobrać ani zainstalować oprogramowania.

6. linki do stron internetowych osób trzecich

linki do witryn internetowych osób trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika. jeśli użyjesz tych linków, opuścisz witrynę.usa-panel.net nie sprawdził żadnych witryn osób trzecich, te witryny i ich zawartość nie kontrolują, bez odpowiedzialności. jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do linków do stron osób trzecich, ich możliwe konsekwencje i ryzyko ponoszone przez Ciebie.

7. ograniczenie odpowiedzialności

usa-panel.net i jego dostawcy lub osoby trzecie, o których mowa, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi utracone zyski, utracone dane lub przerwy w działalności spowodowane szkodą), niezależnie od tego, czy takie szkody wynikają z użycia, czy nie mogą korzystać z Witryna, a witryna zawiera linki do dowolnej witryny internetowej lub wszelkich informacji zawartych w takich witrynach, niezależnie od tego, czy mają wcześniej taką umowę, delikt lub jakąkolwiek inną podstawę prawną, a do tego doszło takie szkody mogą wystąpić porady. jeśli korzystasz z tej strony w wyniku informacji lub danych niezbędnych do konserwacji, naprawy lub naprawy sprzętu, powinieneś mieć świadomość, że musisz ponieść wszelkie koszty z tego wynikające.usa-panel.net w przypadku następujących sytuacji bez odpowiedzialności: przekazywanie informacji przez dostawcę usług sieciowych (usa-panel.net. i jego upoważnioną osobę) innego niż wszczęte; transmisja, routing, łączność i przechowywanie informacji są zapewniane przez niezbędny automatyczny proces techniczny, wybór dostawcy usług sieci informacyjnej; oprócz innych wymagań automatycznej odpowiedzi dostawca usług sieciowych nie wybiera tych dostawców informacji i odbiorców; dostawcy usług sieciowych pośredniczący systemowy lub sieciowy lub tymczasowe przechowywanie kopii informacji w postaci, w normalnych okolicznościach, żadna osoba inna niż zamierzony odbiorca nie otrzymała zarezerwowanego czasu nie dłuższego niż zamierzony odbiorca na zapewnienie dostępu do transmisji informacji, routingu lub połączenia do rozsądnego czasu; za pośrednictwem systemu lub sieci przesyłania treści informacyjnych w stanie nienaruszonym.

8. zasady ogólne

usa-panel.net może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki. powinieneś odwiedzić tę stronę, aby zrozumieć aktualne warunki, ponieważ są one ściśle z Tobą powiązane. niektóre postanowienia niniejszych warunków mogą być na niektórych stronach zamienione w wyraźnie oznaczonych informacjach prawnych lub warunkach.

Top